TIÊU HẠT ĐEN

165,000 190,000

Danh Mục: HẠT
Product Code: 65dd6aae75e0b

Hạt tiêu được trồng và thu hoạch khi trái chín đỏ

Số Lượng